Links    |   Contact    


   cublogo zonder txt

                              club logo txt
  

 

Startpagina

Over de club

Clubblad

Motoren in de club

Treffen

Techniek

Geschiedenis

Onderdelen

Vraag

Aanbod

 

Over de club

 

  

   Horex-liefhebbers met elkaar in contact brengen.

   Horex-motorfietsen in Nederland op de weg houden.
      
   Het merk Horex laten voortleven.

    Dit zijn zo'n beetje de doelstellingen van de Horex Club Nederland. Ons motto: originaliteit nastreven is lovenswaardig, maar beleving, plezier en gezelligheid staan voorop.

De club heeft 66 leden (d.d. 15 februari 2023). Iedereen die het merk Horex een warm hart toe draagt, is welkom als lid. Het bezit van een Horex is geen voorwaarde. Het lidmaatschap bedraagt € 25,- per kalenderjaar. Hiervoor ontvang je ieder kwartaal het Horex-clubblad, onderhouden wij onze website, zijn wij lid van de Landelijke Vereniging van Historische Auto- en Motorfietsclubs (FEHAC) en organiseren wij het jaarlijkse treffen. Lid worden? Neem contact op met secretaris Marc Hartman.


    Voorzitter: Gerard Hilbers,  023-5373516,  mail Gerard

    Notulist en verkoop Horex-artikelen: July Hilbers-Wassink, 023-5373516,  mail July

    Redactie en uitgave Horexclubblad: Mikel Eringfeld, 0622441306,  mail Mikel

    Secretaris: Marc Hartman,  024-6222226,  mail Marc

    Penningmeester: Paul Hoornweg, 020-7700150,  mail Paul

    Bestuurslid, Fehac-contactpersoon en webmaster: Frank Bloemsaat, 0644332172,  mail Frank

Horex Club Nederland is opgericht op 1 februari 1984. De club heeft goedgekeurde statuten en is sedert 26 maart 2002 onder nr. 40596450  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Contributie: a.u.b. overmaken naar:
Rabobank: NL61RABO0135918170  -  BIC: RABONL2U
t.n.v. Horex Club Nederland, Brouwersgracht 200-H 1013 HD Amsterdam

De club is lid van de Fehac .

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de privacybescherming van onze leden heeft de Algemene Ledenvergadering tijdens het treffen in Arnemuiden op 25 mei 2018 unaniem ingestemd met “Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de Horexclub Nederland (AVG)”